Beheersorgaan bibliotheek

Het beheersorgaan bestaat voor de helft uit leden die de gebruikers vertegenwoordigen en voor de helft uit leden die aangeduid zijn door de politieke fracties in de gemeenteraad. De gemeenteraad keurt de samenstelling van het beheersorgaan goed en duidt de vertegenwoordigers aan.

De raad van beheer van de bibliotheek voor de bestuursperiode 2019-2024 bestaat uit 15 stemgerechtigde leden:

Vertegenwoordigers van de lezers

 • Ingrid Crucke
 • Anna-Maria D'Espalier
 • Hubert De Saedeleer
 • Maria Christine Janssens
 • Joséphine Rebecca Moerman
 • Marc Sepelie
 • Christian Van Loon

Vertegenwoordigers van de fracties

Samen N-VA

 • Marleen Suda
 • Marie-Rose Verkest

Voor Latem en Deurle

 • Marian De Clercq
 • Anneke Goetgeluk-De Cock

Welzijn

 • Filip Christiaens
 • Griet Embo (ondervoorzitter)
 • Bernard Herbert (voorzitter)
 • Carine Vanderstede

 

Pieter Vanderheyden, schepen van bibliotheek, onderwijs en levenslang leren, woont ambtshalve de vergaderingen bij. Catherine Hartmann, bibliothecaris, neemt de functie van secretaris van het beheersorgaan waar.

Bibliotheek
tijdelijke locatie
Dorp 11
9830 Sint-Martens-Latem
België
10:00 - 12:00
Gesloten
Gesloten
15:00 - 18:45
14:00 - 17:45
10:00 - 12:00
15:00 - 17:45
Gesloten