Kadervorming jeugd

Het bestuur ondersteunt de vorming van inwoners die zich inzetten voor de jeugd in de gemeente door middel van een premie voor gevolgde vorming.

Doelgroep

Elke individuele aanvrager woonachtig in de gemeente of actief in het jeugdwerk van de gemeente die op 1 januari van het aanvraagjaar tussen 15 en 25 jaar oud is en die op datum van aanvraag voldoet aan de voorwaarden.

Voorwaarden

  • De opleiding moet georganiseerd worden door een vereniging erkend door Afdeling Jeugd van de Vlaamse Gemeenschap (gesubsidieerde landelijk georganiseerde jeugdverenigingen en de gesubsidieerde cultuureducatieve verenigingen die vormingsprogramma's inrichten voor het behalen van de attesten animator, hoofdanimator, instructeur en hoofdinstructeur in het jeugdwerk).
  • De aanvrager mag voor dezelfde kadervorming geen subsidie ontvangen van een andere gemeente.
  • De aanvraag moet betrekking hebben op opleidingen die plaats hadden in 12 maanden voorafgaand aan 1 december van het lopend jaar.
  • De opleiding omvat minstens 4 uur, en het inschrijvingsgeld per opleiding bedraagt minstens 10 euro. Het College is gemachtigd uitzonderingen toe te staan.

Procedure

De aanvraag en de bewijsstukken moeten aan de dienst Vrije Tijd worden toegestuurd voor 1 december van het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft.
De aanvraag omvat minstens volgende gegevens:

  • bankrekeningnummer waarop de subsidie mag worden overgemaakt;
  • naam en adres van gevolmachtigde personen;
  • rijksregisternummer van de persoon op wiens bankrekeningnummer er dient gestort te worden;
  • kopie van het bewijsstuk van betaling aan de inrichtende vereniging;
  • aanwezigheidsattest waaruit blijkt dat de opleiding volledig werd bijgewoond, ondertekend de lesgever of de organiserende instantie.

Bedrag

Maximim 125 euro per aanvrager per jaar.

Vrije Tijd - Feestelijkheden, jeugd en senioren
Vennelaan 23
9830 Sint-Martens-Latem
België
09 282 78 36
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.
Gesloten
Gesloten