Premie kleine landschapselementen

Beschrijving

De gemeente kent toelagen toe voor de aanleg en het onderhoud van kleine landschapselementen.

Doelgroep

  • De toelagen worden verstrekt binnen de ‘groene en gele bestemmingen’ van het gewestplan of binnen vergelijkbare bestemmingen van een bijzonder plan van aanleg of een ruimtelijk uitvoeringsplan.
  • Beroepslandbouwers kunnen slechts toelagen verkrijgen voor aanleg of onderhoudswerken waarvoor geen beheersovereenkomst met het Vlaamse gewest kan worden afgesloten.

Voorwaarden

In het reglement (zie onderaan) leest u alle voorwaarden:

  • Voor de aanleg en het onderhoud van houtige elementen: minimum aantal stuks, plantafstand, stamomtrek, periode van aanplant, soorten,...
  • Voor veedrinkpoelen: oppervlakte, technische richtlijnen, waterpeil,...
  • Voor natuurvriendelijke inrichting van kavelsloten: technische richtlijnen,...

Procedure

  • Stuur of mail het ingevulde aanvraagformulier (onderaan deze pagina) samen met een kaart met exacte ligging van het landschapselement en eventueel ook een situatieschets waarop de afstanden zijn weergegeven op naar de afdeling grondgebiedzaken.
  • De dienst gaat na of de werken uitgevoerd werden conform het reglement en legt de aanvraag voor aan het college van burgemeester en schepenen.
  • Nadat het college van burgemeester en schepenen de aanvraag heeft goedgekeurd, wordt de premie uitbetaald.

Bedrag

De toelagen voor aanleg en onderhoud van kleine landschapselementen worden als volgt vastgesteld:

Aanleg 1 Hoogstammig beworteld plantgoed 20 euro per boom (excl. wilgensoorten)
  2 Niet bewortelde poten 5 euro per poot
  3 Houtkanten 0,75 euro per plant
  4 Veedrinkpoelen < 100m²: 400 euro; > 100m²: 500 euro
  5 Kavelsloten één zijde: 5 euro per meter; twee zijden 8 euro per meter
Onderhoud 1 Knotbomen 12,50, hetzij 25 euro per boom afhankelijk van de grootte
  2 Houtkanten 8 euro per meter
  3 Veedrinkpoelen < 100m²: 100 euro; > 100m²: 150 euro
Grondzaken
Dorp 1
9830 Sint-Martens-Latem
België
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.
Gesloten
Gesloten