Subsidie natuurinrichtingswerken, herstelprojecten en materieel

Binnen de perken van het jaarlijks budget kan het college van burgemeester en schepenen subsidies verlenen aan natuurverenigingen voor natuurinrichtingswerken, natuurherstelprojecten of specifiek materieel voor het beheer van natuurterreinen.

Doelgroep

Natuurverenigingen

Voorwaarden

De natuurverenigingen moeten voldoen aan volgende voorwaarden:

  • erkend zijn als terreinbeherende natuurvereniging volgens de bepalingen van het Besluit van de Vlaamse Regering van 27 juni 2003 of een afdeling/kern van een terreinbeherende vereniging zijn;
  • een op het grondgebied van Sint-Martens-Latem gelegen erkend natuurreservaat beheren, of een terrein beheren waarvoor de vereniging met de gemeente een overeenkomst heeft gesloten inzake natuurbeheer.

De toelage wordt enkel verstrekt voor percelen die gelegen zijn binnen de uitbreidingsperimeter van een erkend natuurreservaat of voor terreinen die deel uitmaken van een overeenkomst met de gemeente Sint-Martens-Latem.

Procedure

  • De aanvraag wordt ingediend bij het college van burgemeester en schepenen en bevat alle gegevens die voorvloeien uit de voorwaarden en het reglement.
  • De milieudienst onderzoekt de aanvraag op volledigheid en ontvankelijkheid en formuleert een advies voor het college.
  • Het college neemt binnen de twee maanden na de aanvraag een beslissing.
  • Na de uitvoering van de werkenwordt een betalingsaanvraag ingediend bij het college.
  • De milieudienst controleert de uitgevoerde werken.
  • Na goedkeuring door het college wordt de subsidie uitbetaald.

Bedrag

Maximaal 100 % van de totale prijs, met een maximum van 10.000 euro.

Nodig

De kosten worden gestaafd door facturen en/of aankoopbewijzen.

Grondzaken
Dorp 1
9830 Sint-Martens-Latem
België
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.
Gesloten
Gesloten