Openbaar vervoer

Het bestuur verleent een tussenkomst in abonnementskosten bij De Lijn en de NMBS.

Beschrijving

Er wordt een gemeentelijke tegemoetkoming voorzien voor bepaalde abonnementen openbaar vervoer. Sommige tussenkomsten worden rechtstreeks via De Lijn toegekend. Voor tussenkomsten voor abonnementen bij de NMBS en de Omnipas 65+ (De Lijn) dient u een aanvraag in bij de gemeente.

Doelgroep

 1. Alle personen die gedomicilieerd zijn in de gemeente en een abonnement nemen bij ‘de Lijn’ (Buzzy Pazz, Omnipas 25+, Omnipas 65+ en Omnipas en Buzzypas voor categorieën met korting).
 2. Scholieren van het middelbaar onderwijs en studenten van het hoger onderwijs die, voor het huis-school-huis vervoer een abonnement nemen op het openbaar vervoer aangeboden door de NMBS, en gedomicilieerd zijn in de gemeente.
 3. Leerlingen/kleuters die school lopen in een basisschool gevestigd op het grondgebied van de gemeente, die gebruik maken van het leerlingenvervoer en gedomicilieerd zijn in de gemeente.

Procedure

De procedure verschil naargelang de aard van de tussenkomst (zie hieronder).

Voor tussenkomst 1 en 2

 • korting wordt verleend rechtreeks door De Lijn.
 • Behalve bij Omnipas 65+. Om deze verkrijgen dient u een ingevuld aanvraagformulier (te vinden onderaan deze pagina), betalingsbewijs (uittreksel zichtrekening of betalingsbewijs De Lijn) en een document met de geldigheidsperiode van het abonnement in te dienen op de dienst financiën van het lokaal bestuur. 

Voor tussenkomst 3

Dien volgende documenten in bij de gemeente:

 • een ingevuld aanvraagformulier (zie onderaan deze pagina);
 • een kopie van het abonnementsbewijs;
 • voor 18 plussers: een bewijs van inschrijving in een erkende onderwijsinstelling;
 • eventueel: kopie toekenning van school of studietoelage van de Vlaamse overheid.

Voor tussenkomst 4

Dien volgende documenten in bij de gemeente:

 • een ingevuld aanvraagformulier (zie onderaan deze pagina);
 • een verklaring van de schooldirectie waaruit blijkt dat gebruik gemaakt wordt van het leerlingenvervoer;
 • een bewijs van betaling (bankuittreksel).

Bedrag

De gemeentelijke tussenkomst bedraagt:

 1. Tussenkomst 1
  25 % van het abonnementsgeld dat door ‘de Lijn’ wordt aangerekend voor houders van een Buzzy Pazz van de Lijn;
 2. Tussenkomst 2
  50 % van het abonnementsgeld dat door ‘de Lijn’ aan de abonnee aangerekend wordt voor houders van Omnipas 25+, Omnipas 65+ en categorieën met korting.
 3. Tussenkomst 3
  25 % van het abonnementsgeld dat door de NMBS aan de abonnee wordt aangerekend wordt, met een maximum van € 150 per abonnee per 12 maanden
 4. Tussenkomst 4
  50 % van de betaalde som voor het leerlingenvervoer bedoeld in artikel 1.3, met een maximum van € 150 per leerling/kleuter per 12 maanden

De gemeentelijke toelage vermeld in 1 en 3 wordt vermeerderd met 25 % van het abonnementsgeld dat wordt aangerekend door De Lijn of door de NMBS aan scholieren of studenten die in het betrokken jaar genieten van een school of studietoelage van de Vlaamse overheid.

Financiën
Dorp 1
9830 Sint-Martens-Latem
België
09 282 17 20
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.
Gesloten
Gesloten