Tussenkomst afkoppeling afvalwater en regenwater

Beschrijving

Bij de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel worden de kosten voor de
afkoppelingswerken van particuliere woningen, eigendom van natuurlijke personen, gebouwd vóór 1 februari 2005 betoelaagd.

Doelgroep

Natuurlijke personen, eigenaars van woningen gebouwd voor 1 februari 2005.

Procedure

De uitbetaling van de toelage gebeurt als volgt:

  • Ofwel betaalt de gemeente/TMVW aan de hoofdaannemer van de rioleringswerken op openbaar domein de kostprijs van de afkoppeling op privaat domein tot max. 2.120 EUR (incl. btw)/aansluiting. Het saldo van de kostprijs wordt betaald door de eigenaar aan TMVW.
  • Ofwel betaalt de gemeente/TMVW een subsidie aan de eigenaar van het gebouw dat aangesloten is op het openbaar rioleringsstelsel, ten belope van de kostprijs van de afkoppeling met een maximum van 2.120,00 EUR (incl. btw), onder strikte voorwaarde dat de afkoppeling is uitgevoerd volgens de voorgeschreven modaliteiten. De subsidie wordt uitbetaald op voorlegging van facturen van levering en plaatsing door een geregistreerd aannemer of van levering van materialen indien de bouwheer zelf de afkoppeling uitvoert en na vaststelling van de correcte uitvoering.

Bedrag

50 % van de totale kost met een maximum van 2.120 euro per aan te sluiten woning.

Uitzonderingen

Deze tussenkomst geldt niet in geval de gescheiden afvoer van afvalwater en regenwater
wordt opgelegd door middel van een stedenbouwkundige vergunning.

Grondzaken
Dorp 1
9830 Sint-Martens-Latem
België
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.
Gesloten
Gesloten