Camera tegen sluikstorten en zwerfvuil

  • 3 mei 2021

Het lokaal bestuur spant zich al jaren in om sluikstort en zwerfvuil op het grondgebied in te perken d.m.v. sensibilisering en de organisatie van opruimacties, met de steun van tal van vrijwilligers. Daarnaast ruimt gemeentepersoneel frequent sluikstorten en zwerfvuil op.  

Een effectieve aanpak van het probleem vereist ook een doeltreffend handhavingsluik, zodat overtreders weten dat ze niet ongestraft afval mogen achterlaten. Daarom besloot het lokaal bestuur om in samenwerking met afvalintercommunale IVM een hoogtechnologische camera in te zetten.

 

Camera tegen zwerfvuil

Om de lokale besturen te ondersteunen bij het uitwerken van hun handhavingsluik, besliste IVM enkele camera’s aan te kopen die kunnen worden ingezet op sluikstortgevoelige plaatsen. De camera’s zijn verplaatsbaar, zodat meerdere ‘hotspots’ kunnen worden gesuperviseerd. Deze camera’s leveren beelden van overtreders en dragen bij tot de identificatie zodat de dossiers – na verwerking door de lokale politie – kunnen worden overgemaakt aan de sanctionerend ambtenaar die de boetes kan vastleggen.

 

Gebruik van ‘tijdelijk’ vaste camera’s

Op 26 april 2021 verleende de gemeenteraad een gunstig advies voor de plaatsing van ‘tijdelijk’ vaste camera’s op niet-besloten plaatsen. Tegelijk werd een reglement over het gebruik van de tijdelijk vaste camera’s goedgekeurd. Daarin wordt onder meer bepaald dat de gemeente de hotspots zal bepalen, eventueel in overleg met de lokale politie. Het betreft locaties waar er overlast is door sluikstorten of de aanwezigheid van zwerfvuil. Ook werden er verschillende bepalingen rond privacy opgenomen. Zo zullen de opnames slechts bekeken worden na het vaststellen van een sluikstort of de aanwezigheid van zwerfvuil. De zone onder cameratoezicht wordt gesignaleerd met aangepaste signalisatie (pictogrammen) ter hoogte van de invalswegen van de gemeente.

Het lokaal bestuur krijgt één camera ter beschikking. De camera zal in eerste instantie opgesteld worden aan de ondergrondse glascontainers op de parking van voetbalclub FC Latem (Hoge Heirweg). Nadien zal in overleg met de zwerfvuilvrijwilligers bepaald worden op welke andere plekken de camera kan ingezet worden.

Grondzaken
Dorp 1
9830 Sint-Martens-Latem
België
Gesloten
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.
Gesloten