De Vluchter

Op 29 januari 2021 gunde het college van burgemeester en schepenen de bouw van een nieuw multifunctioneel gebouw voor Sint-Martens-Latem. In 2019 zette het gemeentebestuur de procedure zelf stop omdat de offertes tot 40% boven de raming zaten. Door daarna het project op te delen in verschillende percelen, bleek het mogelijk om de bouwkost met meer dan 500.000 euro te doen dalen.

 

Strategisch gelegen en multifunctioneel

Het nieuwe gebouw is strategisch gelegen, nabij de verschillende scholen en de sportsite, en vormt een herkenningspunt in het centrum van Sint-Martens-Latem. De nieuwbouw zal diverse culturele activiteiten en functies samenbrengen, zoals een bibliotheek, een digitale ontsluiting van het gemeentelijk archief, een ruimte voor lezingen, een computerklas en klassen voor de Muziekacademie. Daarnaast zal het gebouw meerdere functies delen met de Gemeenteschool. Zo kan er een goede complementariteit groeien.

 

Cirkelvormig ontwerp

Het multifunctionele project is een cirkelvormig en nieuw alzijdig gebouw dat zich opent en tegelijk afsluit van zijn omgeving. Het project wordt gelanceerd onder de werktitel ‘De Vluchter’, genoemd naar de nabijgelegen site en voormalige herberg. Het verwijst ook naar de mogelijkheid om binnen het gebouw te vluchten van de alledaagse drukte, in alle intimiteit en rust.

De binnenzijde van het cirkelvormige gebouw vormt een continue boekenwand van 890 lopende meter. De ruimte is opgedeeld in diverse segmenten voor kinderen, jeugd en volwassenen.

Binnen deze ronde perimeter komt een rechthoekige, intieme leestuin. Alle ruimtes rondom genieten zo van het licht, het zicht en de extra geborgenheid.

 

Nieuwe technologieën

Dankzij bijkomende investeringen in moderne technologieën wordt het gebouw ook ’s avonds en in het weekend ruimer toegankelijk. Op die manier kunnen meer mensen genieten van de aparte beleving, onder meer in een koffiehoek, met een goed boek, kranten en tijdschriften, of in een hoek waarin het gemeentelijke archief van het documentatiecentrum digitaal raadpleegbaar zal zijn. Een inleverbus, een intelligente inleverkast, zelfuitleenbalies en praktisch opgestelde informatiebalies zullen zorgen voor een optimaal gebruikscomfort van het bibliotheekgedeelte.

 

Extra ruimte

Verder voorziet de nieuwbouw in de nodige kantoor- en vergaderruimte voor de medewerkers, twee afgesloten klassen, een open leesklas, en een computerklas met zicht op de leestuin. Tot slot komt er een gloednieuwe refter met aangepaste keuken voor de kinderen van de school, die ook voor auteurslezingen of optredens van de Muziekacademie gebruikt kan worden.

 

Duurzame technieken en vernieuwende architecturale kwaliteit

In het gebouw worden de nieuwste en duurzame technieken toegepast qua isolatie, ventilatie, en energieopwekking via een warmtepomp. Door de samenwerking met de Vlaamse Bouwmeester is het gebouw bovendien van een hoge en vernieuwende architecturale kwaliteit, mede dankzij het ontwerp van het gerenommeerde architectenbureau Office. De nieuwbouw betekent een opwaardering van de volledige site en weerspiegelt het DNA van de gemeente.

 

Kostprijs

Het totale bouwproject beslaat 865 m². Op 29 januari 2021 heeft het college van burgemeester en schepenen de eerste 3 percelen (gebouw, technieken en vast meubilair) gegund voor een totaalbedrag van 2.425.654 euro incl. btw. Bovenop komt nog de beperkte kost voor los meubilair, erelonen en huur van containers, waardoor de totale bouwkost op 2.944.542 euro incl. btw wordt geraamd. Ongeveer 60% van dit bedrag wordt besteed aan het bibliotheekgedeelte (1.708.500 euro, incl. btw). De overige 40% (1.236.000 euro, incl. btw) dient voor de bouw van het schoolgedeelte: klassen en refter. Tegenover dit bedrag heeft Agion, het agentschap dat zich ontfermt over de onderwijsinfrastructuur, een subsidieerbaar bedrag ingeschreven van 830.580 euro, dat definitief zal worden toegekend na het afwerken van de nieuwbouw.

 

Nieuwe trage weg

Het laatste luik van dit project is het veiliger en groener maken van de omgeving. Het bestuur voorziet in de aanleg van een nieuwe trage weg, een doorsteek  tussen de Latemstraat  en de Burgemeesterstraat, en meer groen rondom het nieuwe gebouw. Bovendien wordt komaf gemaakt met het dwarsparkeren aan de kant van de Latemstraat, wat op vandaag een bijzonder gevaarlijke situatie is. Voor de omgevings- en groenaanleg is het nieuwe ontwerp nog in opmaak. De aanleg wordt geraamd op ongeveer 200.000 euro incl. btw.

 

Bouwwerkzaamheden

 

Eerste fase: afbraak en vervangende containerconstructie

Om het project te realiseren, moet eerst een deel van de bestaande gebouwen worden afgebroken. Er komt een containerconstructie ter vervanging van de refter en enkele klassen. De containers worden eind maart geplaatst en begin april gaat de afbraak van start.

De werfzone zal worden ingericht langs de Latemstraat en zal een deel van de parking en  kleuterweide innemen.

De voorziene uitvoeringstermijn is vastgelegd op 350 werkdagen, wat betekent dat het gebouw in het najaar 2022 klaar moet zijn.

Gemeentehuis
Dorp 1
9830 Sint-Martens-Latem
België
09:00 - 11:45
Enkel dienst Burgerzaken - enkel op afspraak gezien de coronamaatregelen.
Gesloten
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.
13:30 - 16:00
Enkel dienst Burgerzaken - enkel op afspraak gezien de coronamaatregelen.
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.
De Vluchter
© De Vluchter, OFFICE Kersten Geers David Van Severen in Composite Presence, Flanders Architecture Institute © We Document Art
De Vluchter binnentuin
De vluchter binnenaanzicht