Bijzonder plan van aanleg

De bestaande BPA's blijven van kracht zolang er geen RUP is opgemaakt dat het BPA vervangt.

BPA Kortrijkesteenweg

Goedgekeurd bij ministerieel besluit van 15 maart 1996.
Omvat de Kortrijksesteenweg tussen de gemeentegrens met Deurle en het kruispunt Golflaan/Moeistraat. De percelen Kortrijksesteenweg 233 en 235 werden niet ingetekend op het oorspronkelijke plan. Deze vindt u bij het aangepaste plan.

BPA Lijnstraat

Goedgekeurd bij ministerieel besluit van 8 februari 2001.
Regelt de inplanting van het recyclagepark en een loods voor de technische dienst langs de Lijnstraat; omvat tevens een aanpalende verkaveling langs de Xavier De Cocklaan.

BPA Oude Vierschaarstraat

Goedgekeurd bij ministerieel besluit van 8 december 2001.
Omvat de inplanting van een jeugdlokaal en sociale woningbouw langs de Oude Vierschaarstraat.

BPA Rosdamvallei

Goedgekeurd bij ministerieel besluit van 17 januari 2005.
Heeft betrekking op de zone tussen de Zevecotestraat en de Rosdambeek. Vrijwaart een natuurlijk overstromingsgebied langs de beek en regelt de bebouwing aan de zuid-oostzijde van de Zevecotestraat.

Bedrijfs-BPA Ally

Goedgekeurd bij ministerieel besluit van 17 januari 2005.
Regelt de exploitatie van een voormalig zonevreemd melkveebedrijf.

BPA Kortrijksesteenweg Oost

Goedgekeurd bij ministerieel besluit van 27 oktober 2006. Herziet het BPA Kortrijksesteenweg anno 1996 voor het deel tussen de gemeentegrens met Gent en het kruispunt Golflaan/Moeistraat. Omvat tevens aanpalende woongebieden.

Ruimte
Dorp 1
9830 Sint-Martens-Latem
België
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.
Gesloten
Gesloten
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.