Aanvragen speelstraat

Beschrijving

Wie dat wil, kan z'n straat tijdelijk inrichten als speelstraat. De weg wordt dan volledig afgesloten voor gemotoriseerd verkeer, zodat kinderen er in alle veiligheid en ongehinderd op straat kunnen spelen.

Waar en wanneer?

Of een speelstraat kan worden toegestaan en waar, is afhankelijk van enkele voorwaarden ... Zo moet de speelstraat in een straat of wijk liggen met overheersend woonkarakter, zonder doorgaand verkeer, die niet bediend wordt door een geregelde dienst voor gemeenschappelijk vervoer. De bereikbaarheid van de omliggende straten mag niet in het gedrang komen en er moeten mogelijkheden zijn voor een normale doorstroming van het verkeer rond de speelstraat.

Een speelstraat kan georganiseerd worden:

  • in de schoolvakanties (max. 7 aansluitende dagen per maand);
  • in de weekends, tussen 10.00 en 20.00 uur.

Alle voorwaarden leest u in het reglement speelstraten onderaan deze pagina.

Organisatie

Minstens 3 meerderjarige speelstraatverantwoordelijken uit de straat zijn het aanspreekpunt en engageren zich voor de organisatie. Zij verwittigen schriftelijk en tijdig de ganse straat en de eventuele gehinderde omliggende straten. De speelstraatverantwoordelijken blijven aansprakelijk voor eventuele toegebrachte schade door henzelf of de kinderen.

Belangrijk: een aanvraag voor een speelstraat is pas ontvankelijk als 2/3 van de bewoners van de straat akkoord gaat (via het verzamelen van handtekeningen). Elk huisnummer heeft daarbij 1 stem.

Aanvraag en procedure

Wie een speelstraat wil organiseren, dient minstens 6 weken vóór de eerste dag van de
speelstraat een aanvraag in via het digitaal formulier bovenaan deze pagina. Alle nodige stukken (bewonersenquête, ev. handelaarsenquête) kunnen tot vier weken voor de start aan het aanvraagdossier worden toegevoegd.

Op basis van het aanvraagdossier, adviseert de dienst grondzaken samen met de politie, het college van burgemeester en schepenen, dat vervolgens zijn goedkeuring verleent omtrent de inrichting en een tijdelijk politiereglement uitvaardigt.

Grondzaken
Dorp 1
9830 Sint-Martens-Latem
België
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.
Gesloten
Gesloten
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.