Sociaal Verhuurkantoor - info voor de huurder

Via het sociaal verhuurkantoor (SVK) kan u een betaalbare woning huren.

Het SVK Leie en Schelde verhuurt privéwoningen aan personen die zich in een maatschappelijk kwetsbare situatie bevinden. Zo kunnen zij een betaalbare en kwaliteitsvolle woning huren.

Het SVK heeft woningen in  Sint-Martens-Latem, Nazareth, De Pinte, Gavere, Melle en Merelbeke.

Doelgroep

Als u moeilijkheden hebt om een betaalbare woning te vinden, kan u zich inschrijven op de wachtlijst van het Sociaal Verhuurkantoor.

Voorwaarden

  • U bent 18 jaar of ouder
  • U hebt een beperkt gezinsinkomen 

Alle info en details over deze voorwaarden vindt u op de website van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW).

Procedure

Inschrijving

Om u in te schrijven voor een huurwoning in de regio van het Sociaal Verhuurkantoor Leie en Schelde neemt u best eerst telefonisch contact op, zodat er een afspraak kan gemaakt worden op een zitdag van het SVK in het Sociaal Huis.

Wachtlijst

Na uw inschrijving komt u op een wachtlijst. Afhankelijk van uw situatie en het aantal beschikbare woningen kan de wachttijd sterk variëren.

Toewijzing

De toewijzing van een woning gebeurt volgens het toewijzingssysteem: niet de volgorde van inschrijving, maar het inkomen en de woonnood spelen de belangrijkste rol.

Bedrag

Als u akkoord gaat met de woning die u wordt aangeboden, sluit u een standaardhuurcontract voor 9 jaar af met het SVK. U betaalt aan het SVK een vaste huurprijs, die niet afhangt van uw inkomen.

Het SVK onderhandelt met de eigenaar van de woning, om een zo laag mogelijke huurprijs te verkrijgen. U betaalt aan het SVK dezelfde huurprijs, die het SVK aan de eigenaar betaalt. Het SVK helpt u ook om een huursubsidie aan te vragen.

Meer informatie over de Vlaamse huursubsidie.
Meer informatie over de Vlaamse huurpremie.

Nodig

Als u langskomt in het Sociaal Huis tijdens de zitdag op donderdag van het SVK Leie en Schelde, brengt u best volgende documenten mee:

  • uw identiteitskaart en pincode;

  • uw aanslagbiljet van de personenbelasting van drie jaar terug;

  • documenten van uw uitkering;

  • een attest van de samenstelling van uw gezin (verkrijgbaar bij Dienst bevolking);

  • als u of een gezinslid een handicap heeft: een attest van de FOD Sociale zekerheid of de instelling die de invaliditeitsuitkering betaalt.

  • eventueel een attest over onteigening, ongeschiktverklaring of onbewoonbaarverklaring van uw huidige woning;

  • indien van toepassing, een attest dat u en/of uw gezinsleden die ouder zijn dan 18 jaar, Nederlands spreken of aan het leren zijn;

  • indien van toepassing, een attest dat u een inburgeringstraject gevolgd hebt.

Meer informatie over deze documenten leest u op de website van de VMSW.

Sociaal verhuurkantoor
Vennelaan 23
9830 Sint-Martens-Latem
België
Gesloten
Gesloten
Gesloten
Gesloten
Gesloten
08:30 - 12:00
Gesloten