Kinderopvang

Het digitaal loket Kinderopvang

Via het digitaal loket kinderopvang krijgt u als ouder meteen een overzicht van alle kinderopvangvoorzieningen in Sint-Martens-Latem en De Pinte.

U kunt op deze website ook uw opvangaanvraag registeren, alsook de voorkeur van opvanginitiatieven doorgeven.

Na het invullen van het formulier zullen de initiatieven van uw voorkeur deze aanvraag gelijktijdig binnenkrijgen.

Binnen een redelijke termijn (ongeveer 2 weken) zal het initiatief u laten weten of ze al dan niet verder kunnen helpen.

De hulplijn van het Lokaal Loket Kinderopvang is telefonisch bereikbaar op 0492 59 10 39 (van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 16 uur) en per mail via help@kinder-opvang.be.

 

Een woordje uitleg

Gezinsopvang

De opvang vindt plaats in het huis waar de onthaalouder woont. Er is 1 begeleider met maximaal 8 kindjes.

Groepsopvang

In een groepsopvang zijn er 2, 3 of meer onthaalouders. Elke begeleider heeft maximaal 9 kindjes. De opvang is vaak in een groter gebouw of neemt een groot deel van een woning in beslag.

Voorschoolse opvang

Dit is de opvang voor baby's en peuters die overdag plaatsvindt.

Naschoolse opvang

Dit is de opvang voor schoolgaande kinderen van 2,5 tot 12 jaar die (voor en) na de schooluren plaatsvindt.

Organisator Gezins- en Groepsopvang en Zelfstandige kinderopvanginitiatieven.

De 'Organisator Gezins- en Groepsopvang' is een initiatief van het OCMW Sint-Martens-Latem en het OCMW De Pinte en organiseert zowel gezins- als groepsopvang in Sint-Martens-Latem en De Pinte.

 

Emilia en Het Knuffelhuisje zijn zelfstandige kinderopvanginitiatieven.
De Droomtuin is een kinderopvanginitiatief dat wordt uitgebaat door Partena.

Een aanvraag voor alle opvanginitiatieven, zowel van de Organisator Gezins- en Groepsopvang of van de zelfstandige initiatieven, kan u indienen via het digitaal loket kinderopvang.

 

Vakantieopvang

De gemeente organiseert speelpleinwerking tijdens de krokus-, paas-, zomer- en herfstvakantie.

Opvang voor en na de schooluren

Elke school organiseert studie en opvang na de schooluren.