Energievriendelijk renoveren in 2021

  • 19 november 2020

Nieuwe eigenaars in 2021 die hun woning grondig energetisch gaan renoveren kunnen renteloze energielening krijgen tot 60.000 euro. Met de nieuwe energieprestatiecertificaat-, of kortweg EPC-labelpremie kan je, als je woning het EPC-label E of F heeft  kan je een premie tot 5.000 euro krijgen als je na 5 jaar het A-label haalt. De premie voor isolerend glas en muurisolatie aan de buitenzijde wordt verdubbeld vanaf 2021. Daarnaast komt er een extra premie als je asbest verwijdert terwijl je het dak of de buitenmuren isoleert.

Renteloos renovatiekrediet en energielening+

De renteloze energielening tot 60.000 euro is erop gericht een financiële ondersteuning te bieden aan nieuwe eigenaars vanaf 2021 die het EPC-label van hun woning binnen de vijf jaar na aankoop, erfenis of schenking zo verregaand mogelijk willen verbeteren. Hieronder is ook de sloop-en-heropbouw van de woning begrepen. 

Aan het renovatiekrediet is de resultaatsverbintenis gekoppeld om de woning binnen de 5 jaar na de aankoop te renoveren. Het behalen van het vooropgestelde energielabel na 5 jaar moet worden aangetoond aan de hand van een nieuw EPC. 

Samengevat hebben nieuwe eigenaars vanaf 2021 recht op een renteloos renovatiekrediet voor het renoveren van niet-energiezuinige woningen ten belope van:
  

 

Woning label E of F

Appartement label E, F of D

Te bewijzen energielabel na 5 jaar

label C

label B

label A

label B

label A

Maximaal bedrag lening (in €)

30.000

45.000

60.000

30.000

45.000

Nieuwe EPC-labelpremie voor alle woningen

Wie een woning bezit met een slechte energieprestatie, een label E of F, en die binnen een periode van 5 jaar grondig renoveert tot een label A, B of C, zal vanaf 2021 een EPC-labelpremie kunnen aanvragen. Deze premie kan oplopen tot  5000 euro voor wie renoveert tot label A, 3750 en 2500 euro voor renovaties tot respectievelijk label B en C.
Ook wie een appartement renoveert van een label D, E of F naar label A of B kan van een EPC-labelpremie genieten van respectievelijk 3750 en 2500 euro. Deze nieuwe premie kan je niet combineren met de bestaande totaalrenovatiebonus. 

Om in aanmerking te komen voor de nieuwe labelpremie, zal je steeds verplicht een EPC moeten kunnen voorleggen, voor en na de werken. Enkel EPC’s opgemaakt vanaf 2019 komen in aanmerking.

Verhoogde premie voor muurisolatie en isolerende beglazing

De premies voor hoogrendementsbeglazing en voor isolatie van de buitenmuur aangebracht langs de buitenzijde (dus niet in de spouwmuur) worden voor eindfacturen vanaf 2021 verhoogd. De basispremie voor isolerende beglazing verdubbelt van 8 naar 16 euro per m². De basispremie voor muurisolatie langs de buitenzijde verdubbelt van 15 naar 30 euro per m².

Tijdelijk verhoogde premie voor dakisolatie en buitenmuurisolatie bij asbestverwijdering

Vanaf 2021 wordt er een belangrijke nieuwe maatregel ingevoerd om Vlaanderen versneld asbestvrij te maken. Bij het isoleren van het dak of van de buitenmuur langs de buitenzijde, wordt in 2021 en 2022 bovenop de isolatiepremie een premie van 8 euro per vierkante meter voorzien wanneer gelijktijdig asbestleien, een asbesthoudend onderdak of asbesthoudende gevelbekleding worden verwijderd.
Zowel woongebouwen als niet-woongebouwen kunnen in aanmerking komen. Het asbest moet verwijderd worden volgens de regel die door OVAM worden bepaald. 
 

Wonen Leie & Schelde / Woonloket
Wonen Leie & Schelde
Vennelaan 23
9830 Sint-Martens-Latem
België
Gesloten
Gesloten
08:00 - 12:00
Maak steeds vooraf een afspraak!
Gesloten
Gesloten
Gesloten
Gesloten