GECORO

De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening verleent advies aan de gemeenteraad en aan het college van burgemeester en schepenen over het gemeentelijk ruimtelijke ordeningsbeleid. Haar oprichting en samenstelling wordt geregeld in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

Bevoegdheden

De voornaamste taak ligt bij het structuurplan en de ruimtelijke uitvoeringsplannen. De GECORO behandelt het openbaar onderzoek over deze plannen en geeft advies over de bezwaren en opmerkingen aan het bestuur. Voorts geeft de GECORO ook advies over gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen en op vraag van het college van burgemeester en schepenen en/of de gemeentelijke omgevingsambtenaar over aanvragen tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen of het verkavelen van gronden. De commissie kan ook steeds op eigen initiatief advies uitbrengen.

De GECORO telt negen leden en bestaat uit drie deskundigen en zes vertegenwoordigers van maatschappelijke geledingen. Elk lid, uitgezonderd de voorzitter, heeft een plaatsvervanger. De leden worden benoemd door de gemeenteraad. U kan de samenstelling en het huishoudelijk reglement onderaan deze pagina raadplegen.

Samenstelling

Deskundigen

Koen Van Cauter - voorzitter
Julie van De Keere
Raphaël Van Lerberge 
Ellen Claeys 
 

Vertegenwoordigers van de maatschappelijke geledingen

Milieu en natuurverenigingen
Frederik Van Vlaenderen
Sonia Vandepitte
Verenigingen van werkgevers of zelfstandigen
Els Fraeye
Frederik Vens - De Vos 
Verenigingen van landbouwers
Johan Sanders
Els Debacker
Culturele verenigingen
Piet Moerman
Ann Schollaert 
Verenigingen die zich inzetten voor dorpsgebonden problematieken
Guy Gyselynck
Catherine Van Bockxelaere

Secretaris (niet-stemgerechtigd): Glenn Keukelier

Websites

Gecoro forum

Departement omgeving

Ruimtelijk ordening, woonbeleid en onroerend erfgoed

Grondzaken
Dorp 1
9830 Sint-Martens-Latem
België
Gesloten
Gesloten
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.