Geluidsnormen voor activiteiten met muziek

Beschrijving

Waar mensen samenleven, wordt evenwicht gezocht tussen leefbaarheid en beleving. Als gemeentebestuur streven wij een evenwicht na tussen de sociale activiteiten en de leefbaarheid van het dorp en dit op basis van wederzijdse verstandhouding. Een feestje of een evenement, daar hoort al gauw wat sfeermuziek bij. Muziek verzacht de zeden, luidt het spreekwoord. Maar wat als muziek lawaai wordt? Geluidsoverlast is subjectief, maar reëel voor wie het ervaart. Om geluidshinder tot een aanvaardbaar niveau te beperken, dient elke organisator van een feest met muziek bepaalde regels te volgen.

Een feestje organiseren?

Sta dan eerst even stil bij wat voor feestje dit zal worden. Een intiem of groter benefietconcert, een dansfeest, een receptie, een fuif, een verjaardagsfeest… Allemaal muziekactiviteiten, maar zeer verschillend van aard. Verwacht u veel of weinig feestvierders? Is het een praatfeest, waar de muziek beperkt wordt tot de achtergrond, of is de muziek juist bepalend voor de sfeer? Waar gaat het feest door? Bij u thuis of in een publiek toegankelijke inrichting, zoals een fuifzaal, gemeentelijk gebouw of speelplaats? Bedenk hoe groot de impact op de buurt zal zijn en stel uzelf de vraag of de locatie en omgeving wel geschikt is voor uw feest. Overweeg eventueel een beter geschikte en meer geïsoleerde locatie.

Wat zegt de wetgeving?

Voor wie slechts occasioneel een muziekactiviteit organiseert (en dus geen omgevingsvergunning heeft), gelden er normen en voorwaarden, vastgelegd in de milieuregelgeving Vlarem II (hoofdstuk 6.7) . Zo mogen muziekactiviteiten slechts een beperkte geluidsverhoging van 5 decibel veroorzaken binnenshuis bij de buren. Dit is de zogenaamde omgevingsnorm. Bovendien is de geluidsproductie op een publieke activiteit gelimiteerd op 85 decibel (gemiddeld volume over 15 minuten). Deze emissienorm is het geluidsniveau van normale achtergrondmuziek; denk aan muziek in een praatcafé of restaurant. Enkel voor publieke muziekactiviteiten kan het gemeentebestuur een afwijking toestaan op de emissienorm (van 85 decibel).

Wat te doen?

Organiseert u een privéfeestje? Dan kan u voortaan geen afwijking aanvragen op de geluidsnormen. Er mag muziek gespeeld worden, zolang de omgevingsnorm gerespecteerd blijft en de buren geen hinder ondervinden.

Voortaan kan u dus enkel voor publieke aangelegenheden een afwijking van de Vlaamse normen aanvragen bij het college voor burgemeester en schepenen, tot maximaal 95 decibel. De omgevingsnorm vervalt dan met zo’n afwijking. Wat echter niet vervalt, is het verbod op het verstoren van de openbare rust, zoals omschreven in het GAS-reglement.

Wenst u een afwijking aan te vragen, dan vraagt u die ten minste één maand op voorhand aan. Afhankelijk van het type feest, de dag, de locatie en de omgeving, beslist het college voor burgemeester en schepenen over het verhoogd geluidsniveau en het sluitingsuur. Na behandeling ontvangt u een besluit van het college voor burgemeester en schepenen, inclusief bijkomende voorwaarden. Zo zal u bij goedkeuring gevraagd worden minimaal 2 weken voordien de buurt op de hoogte te brengen van de activiteit, met een standaardbrief die wordt meegeleverd. Ook geldt er steeds een meetverplichting. De toegestane afwijkingen zijn ook bekend bij de politie.

Geluidshinder

Ondervindt u zelf lawaaihinder? Dan contacteert u best eerst de organisator om de overlast te melden. Mogelijks is hij/zij zich niet bewust van de veroorzaakte geluidshinder voor de buurt en is hij/zij bereid de muziek wat zachter te zetten. Indien de organisatie geen rekening houdt met uw verzuchtingen, verwittigt u de politie op het nummer 112. De politie is op de hoogte van wat toegestaan is. De dichtstbijzijnde patrouille komt ter plaatse en oordeelt of er sprake is van overlast. De politie kan alle maatregelen opleggen die ze nodig acht om de overlast in te perken, van een verwittiging tot het in beslag nemen van de muziekinstallatie.

Het verbod op verstoring van de openbare rust, zoals omschreven in het GAS-reglement, blijft ten allen tijde gelden. Aan iedereen wordt dan ook met aandrang gevraagd het nodige respect voor de buren op te brengen.

Info

Hannes.buyle@sint-martens-latem.be

Grondzaken
Dorp 1
9830 Sint-Martens-Latem
België
Gesloten
Gesloten
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.