Gemeentelijke administratieve sancties (GAS)

Door het systeem van het gemeentelijke administratieve sanctierecht (GAS) kunnen de gemeenten sneller en efficiënter optreden tegen 'kleine criminaliteit' en openbare overlast op hun grondgebied. Onder 'overlast' verstaan we alle hinder die de normale last overstijgt en daardoor het harmonieus en veilig samenleven van burgers bemoeilijkt:

  • geluidsoverlast
  • openbare veiligheid
  • onderhoud bomen en beplantingen
  • reinheid
  • het houden van (huis)dieren

De invoering van het GAS wordt in onze gemeente geregeld door het reglement m.b.t. de gemeentelijke administratieve sancties (GAS) van toepassing in politiezone Schelde-Leie waartoe de gemeenten De Pinte, Gavere, Nazareth en Sint-Martens-Latem behoren. 

Overtredingen kunnen door de politie of de aangestelde gemeentelijke ambtenaren worden vastgesteld door middel van een proces-verbaal of een bestuurlijk verslag.

Het proces-verbaal of bestuurlijk verslag van inbreuken op het GAS- reglement worden overgemaakt aan de sanctionerende ambtenaar (ambtenaren van de provincie Oost-Vlaanderen die hiertoe werden aangeduid door de gemeenteraad) en/of aan de Procureur des Konings. Enkel de sanctionerend ambtenaren kunnen een gemeentelijke administratieve boete opleggen. De tussenkomst van het parket of van de politierechtbank is dus niet meer nodig.

Wanneer een minderjarige tussen 14 en 18 jaar het reglement overtreedt, dan zal er eerst een bemiddelingsaanbod gedaan worden vooraleer de sanctionerende ambtenaar werkelijk een boete oplegt. In bepaalde gevallen kan een dergelijke bemiddeling ook aangeboden worden aan meerderjarige overtreders.
In de bemiddeling tracht de bemiddelaar een gesprek te organiseren tussen overtreder en slachtoffer waarbij elk zijn verhaal mag brengen, om vervolgens samen te bekijken op welke manier de overtreder zijn daad kan herstellen of de schade kan vergoeden. Bij een positief herstel of vergoeding van de schade zal de sanctionerende ambtenaar overwegen om een minder hoge boete of zelfs geen boete op te leggen.

Het reglement werd goedgekeurd op 16 december 2019 en is vanaf 1 januari 2020 van toepassing in de volledige politiezone Schelde Leie.

Politie wijkcommissariaat Sint-Martens-Latem
Gesloten
Gesloten
08:30 - 12:00
Op afspraak.
08:30 - 12:00
Op afspraak.
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.
13:30 - 17:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.
08:30 - 12:00
Op afspraakGezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.