Adviesraad voor milieu en natuur

De gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur heeft tot doel het maatschappelijk draagvlak voor het milieu- en natuurbeleid te verbreden.

Bevoegdheden

De milieuraad adviseert het gemeentebestuur over het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid. Dit kan op verzoek van het college van burgemeester en schepenen of op eigen initiatief.

Activiteiten

De milieuraad trekt mee aan de kar van acties die het bewustzijn en draagvlak over milieu, natuur of klimaat verbreden, zoals de jaarlijkse grote lenteschoonmaak. Daarnaast organiseert de milieuraad open vergaderingen rond verschillende thema's.

Samenstelling

In de Mina-raad zetelen volgende raadsleden:

 • Sonia Vandepitte (voorzitter), Jonna Thiel, Marc Cabus, Frederik Van Vlaenderen (Natuurpunt afdeling Gent, kern Deurle-Latem)

 • Dirk Boeren (Landelijke Gilde Deurle-Latem)

 • Lieve Ferdinande (Velt)

 • Antoine Van de Putte (Erfgoed Deurle)

 • Els Fraeye (lokale handel)

 • Tanguy Van Asch, Louis Notte (Jeugdraad)

 • Noël Librecht (Seniorenraad)

 • Geert Boeije (Leie Omgeving Beschermen vzw)

 • Caroline Macharis (Bosbehoud vzw)

 • Tom Embo (ondervoorzitter), Marijke Van de Velde, Marleen Van den Brande, Philippe Vanden Weghe (deskundigen natuur en milieu)

De politieke fracties vertegenwoordigd in de gemeenteraad worden uitgenodigd tot de vergadering en hebben geen stemrecht:

 • Peter Draulans (Samen N-VA)

 • Steven Van den Heede (Welzijn)

 • Nicolas Bosschem (Voor Latem en Deurle)

 • Rigo Van de Voorde (schepen afvalbeleid)

 • Hans Van Hooland (schepen leefmilieu en duurzaamheid)

Secretariaat

Grondgebiedzaken
Dorp 1, 9830 Sint-Martens-Latem
09 282 17 30
grondgebiedzaken@sint-martens-latem.be

Adviezen
Grondzaken
Dorp 1
9830 Sint-Martens-Latem
België
Gesloten
Gesloten
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.