Nieuwe reglementen voor Latemse verenigingen 

  • 20 oktober 2020

Op de gemeenteraad van 12 oktober 2020 werden nieuwe reglementen rond subsidies voor verenigingen goedgekeurd. Na grondig overleg met meer dan 40 lokale verenigingen, werden hun noden, wensen en doelen in kaart gebracht. Dit resulteerde in 4 reglementen voor de seniorenverenigingen, (socio-)culturele verenigingen, milieu- en natuurverenigingen en een vierde rond een jubileumtoelage. Hiermee worden de bestaande reglementen vervangen. In december 2019 werd al een nieuw reglement voor sportverenigingen goedgekeurd door de gemeenteraad. 
Volgens de nieuwe reglementen ontvangen de verenigingen geen vaste som geld meer. De subsidie kan jaarlijks schommelen. 

De dossiers voor subsidiëring 2021 op basis van werkjaar 2019-2020 mogen eenmalig ingediend worden tot 30 november 2020.

Het reglement voor de (socio-)culturele verenigingen heeft als doelstelling om vooral de basiswerking van verenigingen te ondersteunen. Om verengingen aan te moedigen wordt er extra budget voorzien bij initiatieven op het vlak van communicatie, samenwerking, sociale toegankelijkheid, duurzaamheid... 

Het reglement voor de seniorenverenigingen is gebaseerd op het reglement voor socio-culturele verenigingen. Er is een bijkomend budget voor de strijd tegen eenzaamheid en voor verenigingen die veel activiteiten organiseren. Als er extra activiteiten plaatsvinden die een maatschappelijk doel hebben, kan de toelage verhoogd worden. 

Het reglement voor de milieu- en natuurverenigingen wijkt voor een stuk af van de andere reglementen. Enerzijds wordt ook de basiswerking voorzien en een extra subsidie wanneer ingezet wordt op sociale toegankelijkheid. Anderzijds wordt in dit reglement nadruk gelegd op projectwerking. Projecten kunnen door één vereniging georganiseerd worden, of door meerdere. De thema’s van de projecten beslaan telkens thema’s als milieu, natuur, biodiversiteit, duurzaamheid… 

Naast deze reglementen werd voor alle verenigingen (ook sport- en jeugdverenigingen) een reglement voor een jubileumtoelage uitgewerkt. Hierin wordt naast de steun op het vlak van infrastructuur en logistiek ook een bijdrage toegekend vanaf een 5-jarig bestaan van een vereniging. Zo wordt een vereniging na 5 en 10 jaar en nadien om de 25 jaar op een leuke manier in de bloemetjes gezet. 

De reglementen kan u hier bekijken:

pdf bestandReglement Seniorenverenigingen 12.10.2020 (451 kB)

pdf bestandReglement milieu- en natuurverenigingen 12.10.2020 (452 kB)

pdf bestandReglement jubileumtoelage verenigingen 12.10.2020 (423 kB)

pdf bestandReglement (socio-) culturele verenigingen 12.10.2020 (449 kB)

 
 

Gemeentehuis
Dorp 1
9830 Sint-Martens-Latem
België
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.
09:00 - 11:45
Enkel dienst Burgerzaken - enkel op afspraak gezien de coronamaatregelen.
Gesloten
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.
13:30 - 16:00
Enkel dienst Burgerzaken - enkel op afspraak gezien de coronamaatregelen.