Openbare onderzoeken en bekendmaking beslissingen

Alle openbare onderzoeken omgevingsvergunning en beslissingen omgevingsvergunning kan u hier raadplegen: https://sint-martens-latem.consultatieomgeving.net/Burger

Andere openbare onderzoeken
 

BEKENDMAKING
Leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten
 

Decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten.

De burgemeester brengt ter kennis dat een uittreksel van de in de inventaris geregistreerde bedrijfsruimten gelegen op haar grondgebied ter inzage ligt voor het publiek in het gemeentehuis Dorp 1 te 9830 Sint-Martens-Latem, iedere werkdag van 8 uur tot 12 uur bij de dienst Grondzaken.

Deze bekendmaking wordt tevens gepubliceerd op de gemeentelijke website www.sint-martens-latem.be

Het uittreksel ligt ter inzage van 6 oktober 2020 tot en met 15 oktober 2020.

Iedere derde kan binnen dertig dagen na bekendmaking van het ter inzage liggen van het uittreksel van de in de Inventaris geregistreerde bedrijfsruimte, via een aangetekend schrijven, een bezwaarschrift indienen bij de Vlaamse regering wanneer een bedrijfsruimte niet werd geregistreerd.

Het bezwaarschrift dient gericht aan:

De Vlaamse Regering
Departement Omgeving – Leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten
Koning Albert II-laan 20 bus 8
1000 Brussel

U kunt deze bekendmaking hier downloaden:
pdf bestandBEKENDMAKING - inventaris bedrijfsruimten (119 kB)

U kunt het uittreksel hier downloaden: 
pdf bestandOO_leegstaandeenverwaarloosdebedrijfsruimten (68 kB)

Grondzaken
Dorp 1
9830 Sint-Martens-Latem
België
Gesloten
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.
Gesloten