Privacyverklaring gemeente en OCMW

Om als lokaal bestuur een goede dienstverlening aan te bieden, werken wij veel met persoonsgegevens. Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met uw persoonsgegevens. We zijn hiertoe ook verplicht door de Europese privacywetgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming, ook wel AVG of GDPR).

Doeleinden en verwerkingsgronden

Wij gebruiken uw gegevens enkel als we er een duidelijk en gerechtvaardigd doel voor hebben vastgelegd. Dit kan enkel:

  • om een wettelijke verplichting na te komen;
  • voor de goede vervulling van de gemeentelijke taak;
  • wanneer u hiervoor toestemming heeft gegeven;
  • voor de uitvoering van een overeenkomst met u;
  • om een ernstige bedreiging voor uw gezondheid te bestrijden.

Proportionaliteit

We vragen enkel de strikt noodzakelijke gegevens op en springen hier zorgvuldig mee om. Dit betekent dat onze medewerkers hiermee discreet omspringen, controleren of ze volledig en correct zijn en instaan voor de beveiliging ervan. 

Doorgifte

We geven uw gegevens niet door aan andere partijen, tenzij er daarvoor een wettelijke basis is.

De organisatie geeft alleen uw gegevens door aan een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER) of een internationale organisatie op grond van goedgekeurde afspraken door de Europese Commissie.

Openbaarheid

Via de wetgeving over openbaarheid van bestuur kunnen derden een verzoek om informatie indienen bij de organisatie. Daarbij worden uw gegevens in principe niet vrijgegeven. In elk geval gaat hier altijd een toetsing aan de privacywetgeving aan vooraf.

Bewaring

We bewaren uw gegevens niet langer dan nodig voor de uitvoering van onze taak, rekening houdend met de archiefwetgeving. Eén van onze taken is het bijhouden van statistieken. Daarbij worden uw gegevens steeds geanonimiseerd.

Rechten

U heeft de volgende rechten volgens de privacywetgeving:

  • recht op informatie en inzage: u mag weten of we gegevens van u hebben, welke dit zijn, op welke manier deze worden gebruikt en hierover verder toelichting te krijgen;
  • recht op correctie: als uw gegevens niet kloppen, mag u ons vragen om deze te verbeteren;
  • recht op bezwaar: u mag bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens en we zullen hieraan voldoen tenzij er hiervoor gerechtvaardigde gronden zijn;
  • recht om vergeten te worden: u mag ons in principe vragen uw gegevens te verwijderen, maar als overheid mogen wij hier in de meeste gevallen geen gevolg aan geven.

Zolang één van de bovenstaande niet opgelost is, mag u ons vragen uw gegevens niet meer te gebruiken.

U kunt uw rechten uitoefenen door ons te contacteren. Voor onze contactgegevens, zie onderaan. U zult steeds uw identiteit moeten aantonen. Wij laten binnen één maand weten wat er met uw verzoek zal gebeuren.

Profilering

Wij maken geen gebruik van profilering.

Big data en tracking

Wij maken geen gebruik van big data en tracking.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies en verwante technieken. Cookies zijn kleine gegevens- of tekstbestanden die op uw computer of mobiele apparaat worden geïnstalleerd wanneer u de website bezoekt of een onlinedienst gebruikt. Ze laten toe om uw webbrowser of toestel te herkennen en houden gegevens over je surfgedrag bij. In ons cookiebeleid www.sint-martens-latem.be/cookiebeleid vindt u meer informatie. In de cookie-instellingen kan u per type cookie toestemming geven of weigeren.

Nieuwsbrieven

Wij sturen een algemene nieuwsbrief vanuit onze diensten. U ontvangt deze als u hierop inschreef. Wenst u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan kan u zich uitschrijven door te klikken op de uitschrijflink onderaan de nieuwsbrief.

Beeldmateriaal

Bij de activiteiten die door ons worden ingericht, kunnen er foto’s en sfeerbeelden worden gemaakt. Hiervoor kunnen wij niet altijd uw toestemming vragen. Stel dat u herkenbaar bent op een dergelijke foto of video, dan mag u ons vragen om deze te verwijderen. Wij zullen hiervoor het nodige doen.
Bij het maken en publiceren van gericht beeldmateriaal zullen wij van tevoren om uw toestemming vragen.

Contactgegevens

Heeft u vragen, opmerkingen of klachten, laat het ons dan weten. Dit kan per e-mail naar privacy@sint-martens-latem.be of per brief naar Secretariaat, Dorp 1, 9830 Sint-Martens-Latem.

Daarnaast heeft u het recht om een klacht neer te leggen bij de
Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens
Koning Albert II - Laan 15
1210 Brussel
contact@toezichtcommissie.be

 

 

Gemeentehuis
Dorp 1
9830 Sint-Martens-Latem
België
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.
09:00 - 11:45
Enkel dienst Burgerzaken - enkel op afspraak gezien de coronamaatregelen.
Gesloten
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.
13:30 - 16:00
Enkel dienst Burgerzaken - enkel op afspraak gezien de coronamaatregelen.