Ruimtelijke uitvoeringsplannen

Uitvoeringsplannen bevatten voorschriften over bestemming, inrichting en beheer van een bepaald gebied. Deze voorschriften zijn bindend voor de gebruiker of eigenaar van een stuk grond gelegen in dat gebied.

Lopende planningsprocessen

Meer informatie over lopende openbaar onderzoeken vindt u hier.

 

RUP Leievallei – wijziging deelplan Hof ter Laecke

Goedgekeurd door de gemeenteraad op 22 oktober 2018.
Wijzigt het deelplan Hof ter Laecke voor de percelen met adres Pontstraat 81, 83 en 85.

RUP Manege

Goedgekeurd bij besluit van de deputatie van 29 maart 2012.

RUP Leievallei

Goedgekeurd door de deputatie op 6 juni 2013.
Vervangt de bestemming natuurgebied door een type woonzone in de Latemse meersen en de meersen van Deurle (van zonevreemd naar zone-eigen).

Ruimte
Dorp 1
9830 Sint-Martens-Latem
België
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.
Gesloten
Gesloten
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.