Sportraad

De sportraad van Sint-Martens-Latem is een adviesorgaan voor het gemeentebestuur inzake sportaangelegenheden. Het behandelt de klachten van de sporters en adviseert ook de sportverenigigen.

Samenstelling en structuur

De sportraad bestaat uit leden van de verschillende sportverenigingen binnen de gemeente. Iedere vereniging wordt gevraagd een vertegenwoordiger af te zenden naar de algemene vergadering.

De raad van bestuur wordt verkozen uit leden van de algemene vergadering en staat in voor het dagelijks bestuur.
De huidige leden van de RvB zijn voorzitter Lode Scheerder (Vobala),  Tom Van Hevel (Judoclub Latem-Deurle), ondervoorzitter Marnix Van de Gehuchte (SOS Zwemclub), Thibault Bonte (TCLD), secretaris Jasmien De Gussem (Schermclub Latem-Deurle), waarnemend penningmeester Filip Vanparys (deskundige), Luc Van Wayenberg (FC Latem), Sonja Vankeirsbulck (Latemse Loopclub), Jean-Paul Demeulenaere (De Lustige Bolders), Michaël Meirlaen (Tweety), Lieve Callens (deskundige) en Ephrem De Vos (deskundige). De sportfunctionaris en schepen van sport zitten als waarnemers ook in deze RvB.

Bevoegdheden

De sportraad heeft in het algemeen tot doel de sport, de lichamelijke opvoeding en de openluchtrecreatie te bevorderen bij alle inwoners van de gemeente.

Hij doet dit onder andere door:

  • Het geven van advies aan de gemeentelijke overheid, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek, voor alle aangelegenheden die de sportraad belangrijk acht in het kader van het sportbeleid) en voor alle aangelegenheden die voorzien zijn in de van kracht zijnde regelgeving.

  • Het tot stand brengen van overleg en samenwerking tussen alle sportinitiatieven onder andere sportverenigingen, sportprojecten, instellingen, scholen en organisaties, zowel private als publieke, die sportieve activiteiten ontplooien op het grondgebied van de gemeente.

  • Het voorstellen en organiseren van op de behoeften afgestemde initiatieven op het gebied van sportbeoefening en kaderopleiding.

  • Het verrichten van onderzoek, verzamelen van documentatie en informatie;

  • De deelname aan het geregeld gezamenlijk overleg met andere erkende gemeentelijke adviesraden voor de onderlinge uitwisseling van informatie.

Om lid te worden van de Algemene Vergadering van de sportraad, kan je deze link invullen.

Documenten

Dienst Vrije Tijd - Sport
Vennelaan 23
9830 Sint-Martens-Latem
België
Gesloten
Gesloten
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.