Tarieven en fracties recyclagepark

Gratis en betalend deel

Het recyclagepark bestaat uit een gratis deel en een betalend deel.

In het gratis deel kan u terecht met:

 • metalen
 • hout
 • papier en karton
 • TL- en UV-lampen
 • afval- en frituurolie
 • batterijen (inclusief auto-accu’s)
 • vlak en hol glas
 • (auto)banden
 • EPS (piepschuim)
 • herbruikbare goederen
 • elektrische en elektronische apparaten
 • textiel

In het betalend deel kan u terecht met:

 • grofvuil
 • harde plastics
 • bouw- en sloopafval (zuiver, kalkhoudend en gemengd worden afzonderlijk ingezameld)
 • roofing
 • asbestcement
 • groenafval (eerste 150 kg gratis per huishouden per jaar)
 • snoeihout, fijn tuinafval en gras, boomstronken en boomwortels

Meer info over de afvalstoffen vindt u in de afvalgids.

Tarieven

Het recyclagepark werkt volgens een gedifferentieerd tariferingsysteem. Dit houdt in dat wie meer afval aanlevert, ook meer zal betalen per kilogram.

Elk huishouden, gedomicilieerd in de gemeente, kan jaarlijks gratis 150 kg groenafval aanbieden.

 

tot 25 kg

25 tot 50 kg

> 50 kg

grofvuil

0,1

0,13

0,16

harde plastics

0,1

0,13

0,16

 

 

tot 500 kg

 

500 tot 1500 kg

 

> 1500 kg

zuiver bouw- en sloopafval

0,01

0,02

0,04

kalkhoudend bouw- en sloopafval

0,05

0,1

0,18

gemengd bouw- en sloopafval

0,05

0,1

0,18

 

 

tot 50 kg

 

50 tot 150 kg

 

> 150 kg

roofing

0,08

0,14

0,2

 

 

tot 500 kg

 

> 500 kg

 

asbestcement

0

0,2

 

 

 

150 tot 500 kg

 

500 tot 1500 kg

 

> 1500 kg

snoeihout, fijn tuinafval en gras

0,02

0,03

0,04

boomstronken en wortels

0,05

0,05

0,06

De tarieven zijn in euro per kg. Het getrapt systeem wordt berekend op jaarbasis en per huishouden. Voor zelfstandigen, bedrijven en tweede verblijvers geldt meteen het hoogste tarief.

Recyclagepark
Lijnstraat 82
9831 Sint-Martens-Latem
België
Gesloten
13:00 - 17:00
Gesloten
13:00 - 17:00
10:00 - 17:00
Gesloten
13:00 - 17:00

Opgelet: een kwartier voor sluitingstijd wordt geen toegang meer verleend tot het park.